top of page

Doelpubliek

 

De mediatraining is bestemd voor iedereen die af en toe of regelmatig in contact kan komen met de media. Zij richt zich niet alleen tot woordvoerders, maar ook tot specialisten die door journalisten gecontacteerd kunnen worden om een toelichting of achtergrondinformatie te geven bij een actueel onderwerp. 

 

De technieken die worden aangeleerd zijn niet alleen bruikbaar voor contacten met de pers, maar ook voor presentaties of lezingen waar vragen kunnen gesteld worden.

 

Inhoud

 

De opleiding is erg praktijkgericht. De deelnemers krijgen een heleboel praktische tips over houding, kijkrichting en dergelijke. Naast dit vormelijke luik is er het inhoudelijke. Hier wordt geoefend op het beantwoorden van vragen en de ‘bridging’-techniek, waarbij de geïnterviewde leert hoe hij het gesprek naar zijn hand kan zetten, en zijn persoonlijke boodschap overbrengen naar de journalist en diens publiek.

 

Aanpak

 

De opleiding gebeurt in de vorm van televisie-interviews, en wel om twee redenen: Een eerste, praktische reden is dat de opnames meteen kunnen bekeken en geëvalueerd worden. Een tweede reden is dat een televisie-interview meteen de moeilijkste vorm van interview is, omdat hier zowel vorm (body language) als inhoud een belangrijke rol spelen. 

 

Tijdens de opleiding wordt ook ingegaan op de do’s en don’ts met betrekking tot radio-interviews en gesprekken met de schrijvende pers.

 

Verloop van de mediatraining

 

De mediatraining begint met een interview, zodat de deelnemers op het einde van de opleiding hun vooruitgang meteen kunnen aanvoelen. Daarna wordt een aantal praktische tips op een rijtje gezet. Nadien worden alle deelnemers individueel geïnterviewd, waarbij de geleerde technieken in de praktijk worden gebracht. De interviews zijn op maat van de deelnemers, en hebben betrekking op hun concrete specialiteit of actieterrein. Elk interview wordt onmiddellijk besproken en geanalyseerd. In functie van de beschikbare tijd en het aantal deelnemers kunnen meerdere interviews worden afgenomen, en kan specifiek geoefend worden op de ‘bridging’-techniek 

 

Duur van de opleiding

 

Deze is in functie van het aantal deelnemers en hun ervaring. De opleidingen kunnen variëren van een basistraining tot een opfrissingsoefening of doorgedreven crisiscommunicatie. Een vuistregel is dat maximum vier mensen een volwaardige basistraining met een beknopte interviewcase kunnen volgen op een halve dag (+/- 4 uur).

bottom of page