top of page

Deze historische kaart van Jacob van Deventer (1505–1575) toont de historische stadskern van Sichenen (Zichem) rond 1560. Rechtsboven zijn duidelijk het kasteel van de meier en de Maagdentoren te zien. De stad en de twee armen van de Demer die er langs stromen, spelen een belangrijke rol in het verhaal van Henric en Coppen.

De prent 'De bestraffing van Zichem' van Frans Hogenberg (1578 - 1580) uit 1578 toont de Spaanse soldaten en hun huurlingen die de lichamen van gedode burgers en garnizoensoldaten in de Demer gooien (bron: www.rijksmuseum.nl). Henric en Coppen komen midden in het strijdgewoel terecht. Klik hier voor meer historische informatie over het beleg van Sichenen. 

bottom of page